Κανόνες Κουμ-Καν 40

επίδειξης του Κουμ-Καν 40

Το παιχνίδι
Σε κάθε παίκτη μοιράζονται 13 φύλλα.

Η τράπουλα

Το παιχνίδι αυτό παίζεται με δύο κανονικές τράπουλες των 52 φύλλων συν δύο τζόκερ.

Τα τέσσερα χρώματα:

The cards and their values:

11 σημεία2 σημεία3 σημεία4 σημεία5 σημεία6 σημεία
7 σημεία8 σημεία9 σημεία10 σημεία10 σημεία10 σημεία
10 σημεία15 σημεία

(*) Ο τζόκερ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε ομάδα ή σειρά φύλλων στη θέση των φύλλων που λείπουν. Όταν αντικαθιστά κάποιο φύλλο σε μια ομάδα φύλλων, ο τζόκερ παίρνει την αξία του φύλλου που αντιπροσωπεύει. Αντιστοιχεί σε 15 βαθμούς τιμωρίας αν βρεθεί στο χέρι ενός παίκτη όταν τελειώσει το παιχνίδι.

 Τα υπόλοιπα φύλλα τοποθετούνται κλειστά πάνω στο τραπέζι, αποτελώντας τη στοίβα αποθέματος (κλειστά) και ένα φύλλο τοποθετείται δίπλα στη στοίβα αποθέματος για να αποτελέσει τη στοίβα απόρριψης (ανοιχτό).

 Ένας τυπικός γύρος αποτελείται από τρία μέρη:

1. Τράβηγμα ενός φύλλου, είτε από την κορυφή της στοίβας αποθέματος ή από την κορυφή της στοίβας απόρριψης.
2. Εάν ένα φύλλο αφαιρεθεί από τη στοίβα απόρριψης, ο παίκτης πρέπει να “κατεβάσει” μία ή περισσότερες ομάδες φύλλων, με συνολική αξία φύλλων τουλάχιστον 40 αν ο παίκτης “κατεβάζει” για πρώτη φορά.
3. Απόρριψη ενός φύλλου στην κορυφή της στοίβας απόρριψης.

 Το τράβηγμα στην αρχή του δικού σας γύρου και η απόρριψη στο τέλος είναι υποχρεωτικά. Ο σχηματισμός ομάδων φύλλων είναι προαιρετικός και τα φύλλα που θα μπορούσατε να τα χρησιμοποιήσετε στις ομάδες φύλλων μπορείτε να τα κρατήσετε στο χέρι σας για τυχόν μελλοντικές ευκαιρίες.

 Εάν τελειώσουν τα φύλλα στη στοίβα αποθέματος, τα φύλλα της στοίβας απόρριψης ανακατεύονται και τοποθετούνται κλειστά για να αποτελέσουν τη νέα στοίβα αποθέματος. Το φύλλο που απορρίπτεται από τον παίκτη που τράβηξε το τελευταίο φύλλο της παλαιάς στοίβας αποθέματος τοποθετείται ανοιχτό δίπλα στο νέο απόθεμα για να ξεκινήσει τη νέα στοίβα απόρριψης.

 Κανόνες και οδηγίες προσθήκης φύλλων (“κόλλημα”)

Αφού “κατεβάσει” την αρχική ομάδα φύλλων, ένας παίκτης μπορεί να “κολλήσει” φύλλα από το χέρι του σε οποιαδήποτε ομάδα φύλλων στο τραπέζι – δική του ή άλλου παίκτη – σχηματίζοντας μία μεγάλη έγκυρη ομάδα φύλλων. Αυτό ονομάζεται “κόλλημα”.

 Οι παίκτες μπορούν να προσθέσουν το κατάλληλο φύλλο του τέταρτου χρώματος σε μια ομάδα τριών φύλλων (αν υπάρχει τζόκερ, δεν επιτρέπεται η επανάληψη χρωμάτων), ή να προσθέσουν τα επόμενα φύλλα στις δύο άκρες μιας σειράς φύλλων.

Κατά την προσθήκη φύλλων, όπως και στις αρχικές ομάδες φύλλων, ένας τζόκερ μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη θέση ενός φύλλου που λείπει.

 Στο Ράμι 40, οι άσοι αξίζουν 11 βαθμούς και μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο σε σειρές φύλλων υψηλής αξίας, δηλ. μετά από ντάμα και ρήγα.

 Επαναχρησιμοποίηση των τζόκερ

 Εάν μία ομάδα τριών φύλλων περιέχει τζόκερ, ο τζόκερ μπορεί να ελευθερωθεί εφόσον αντικατασταθεί και με τα δύο χρώματα που λείπουν από το χέρι του παίκτη. Για παράδειγμα, αν έχει σχηματιστεί η ομάδα Ten of SpadesTen of DiamondsJoker ένας παίκτης με Ten of Clubs και Ten of Hearts μπορεί να προσθέσει και τα δύο φύλλα στην ομάδα, παίρνοντας στην κατοχή του τον τζόκερ και χρησιμοποιώντας τον σε άλλη θέση. Αν “κολλήσει” το ένα από τα δύο 10άρια στην ομάδα φύλλων, ο παίκτης σχηματίζει μια κλειστή ομάδα τεσσάρων φύλλων 10-10-10-Τζόκερ, από την οποία δεν επιτρέπεται να αφαιρεθεί ο τζόκερ. Ένας παίκτης μπορεί να προσθέσει δύο οποιαδήποτε χρώματα (από τα χρώματα που λείπουν) σε μια ομάδα τριών φύλλων με δύο τζόκερ, ελευθερώνοντας τον ένα τζόκερ και σχηματίζοντας μία κλειστή ομάδα τεσσάρων φύλλων.

 Ένας παίκτης μπορεί να προσθέσει δύο οποιαδήποτε χρώματα (από τα χρώματα που λείπουν) σε μια ομάδα τριών φύλλων με δύο τζόκερ, ελευθερώνοντας τον ένα τζόκερ και σχηματίζοντας μία κλειστή ομάδα τεσσάρων φύλλων.

 Εάν μία σειρά φύλλων περιέχει τζόκερ, ένας παίκτης που έχει το φύλλο που αντιπροσωπεύεται από τον τζόκερ μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να αντικαταστήσει τον τζόκερ και να τον χρησιμοποιήσει σε άλλη θέση.

 Εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες ένας τζόκερ μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί όπως περιγράφεται παραπάνω, οι ομάδες και οι σειρές φύλλων δεν μπορούν να ανασχηματιστούν από τη στιγμή που θα τοποθετηθούν στο τραπέζι – μπορείτε μόνο να “κολλήσετε” φύλλα σε αυτές.

 Ο παίκτης “βγήκε” (Going Out)

Το παιχνίδι τελειώνει όταν ένας παίκτης κερδίσει τραβώντας από τη στοίβα αποθέματος ή απόρριψης, σχηματίζοντας ομάδες φύλλων με όλα τα φύλλα του εκτός από ένα, και απορρίπτοντας το τελευταίο φύλλο του. Στην περίπτωση αυτή, λέμε ότι ο παίκτης “βγήκε” (“Going Out”).

 Ο παίκτης έκανε Ράμι

 Στο Ράμι 40, ο παίκτης “κάνει Ράμι ” όταν κατεβάζει όλα τα φύλλα που έχει στο χέρι του σχηματίζοντας ομάδες φύλλων και “κολλώντας” (σε αντίθεση με το Ράμι 51 όπου, όταν ο παίκτης βγαίνει νικητής “κολλώντας” φύλλα, λέμε ότι “βγήκε”). Οι υπόλοιποι παίκτες στο τραπέζι θα επιβαρυνθούν με 25 επιπλέον βαθμούς τιμωρίας που θα προστεθούν στο συνολικό άθροισμα των αξιών των φύλλων τους.

 Σημειώστε ότι, ακόμα και όταν βγαίνετε, πρέπει να τερματίσετε το γύρο σας με μια απόρριψη φύλλου – δεν επιτρέπεται να τραβήξετε, να σχηματίσετε ομάδες φύλλων με όλα τα φύλλα σας και να μην απορρίψετε ένα φύλλο.

Σημειώστε ότι δεν υπάρχει “κόλλημα” φύλλων στο τέλος, όπως σε ορισμένα άλλα παιχνίδια ράμι. Όταν ένας παίκτης τελειώνει, το παιχνίδι τελειώνει αμέσως και οι υπόλοιποι παίκτες δεν έχουν την ευκαιρία να απορρίψουν τα χαρτιά που έχουν στο χέρι τους, ακόμη και αν θα μπορούσαν να τα κάνουν ομάδες ή να τα “κολλήσουν” σε άλλες ομάδες φύλλων.

 Βαθμολογία

 Χαμένος (Βαθμοί τιμωρίας) 

Ο παίκτης “βγήκε” (Going Out) - Το άθροισμα των αξιών των φύλλων που έχουν απομείνει στο χέρι του παίκτη. (Άσος = 11, Τζόκερ = 15)
Ο παίκτης έκανε Ράμι - Το άθροισμα των αξιών των φύλλων που έχουν απομείνει στο χέρι του παίκτη + 25 βαθμοί τιμωρίας. (Άσος = 11, Τζόκερ = 15)

 Πίνακας πληρωμών για απλά παιχνίδια:

 Ο νικητής παίρνει πάντοτε τουλάχιστον το 75% του συνολικού επάθλου, ενώ το υπόλοιπο 25% μοιράζεται στους υπόλοιπους παίκτες. Το ποσοστό αυτών των παικτών υπολογίζεται με βάση την αναλογία των βαθμών τους προς τους βαθμούς του νικητή, εφόσον στο χέρι τους έχουν λιγότερους από 100 βαθμούς τιμωρίας.

Για παράδειγμα, κάντε κλικ εδώ.

Πληρωμή Δείγμα Πίνακας