Ασφάλεια και απόρρητο

Ασφάλεια

Στο RummyRoyal, η προστασία της ασφάλειας των μελών μας είναι η νούμερο ένα προτεραιότητά μας. Προσφέρουμε στα μέλη ένα συναρπαστικό, διασκεδαστικό περιβάλλον διαδικτυακών παιχνιδιών που βασίζονται στις ικανότητές τους, αλλά παράλληλα θεωρούμε σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι η πλατφόρμα αυτή θα είναι επίσης ασφαλής, ώστε να κρατάμε ασφαλή τα προσωπικά δεδομένα των μελών μας σε κάθε περίπτωση. Οι πολιτικές ασφαλείας και απορρήτου εφαρμόζονται με αυστηρότητα από όλες τις ιστοσελίδες μας, αλλά και τις ιστοσελίδες των συνεργατών μας.

Πολιτική Απορρήτου

Καλώς ήρθατε στο RummyRoyal.com! Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα γνωστοποίηση απορρήτου («Πολιτική Απορρήτου»). Με την επίσκεψη της ιστοσελίδας RummyRoyal.com ή το παιχνίδι σε αυτήν, αλλά και με οποιαδήποτε, στο παρόν ή στο μέλλον, χρήση των υπηρεσιών της Gaming Limited (στο εξής «RummyRoyal»), θα θεωρείται ότι έχετε αποδεχτεί την Πολιτική Απορρήτου και τη Συμφωνία Χρήσης που εμφανίζονται περιστασιακά στην ιστοσελίδα www.RummyRoyal.com (η «Ιστοσελίδα»).
Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε και θα διαχειριστούμε με προσοχή και διακριτικότητα τα θέματα απορρήτου στο διαδίκτυο. Σκοπός της Πολιτικής Απορρήτου είναι να σας δώσει τη δυνατότητα να κατανοήσετε πώς συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε και διαφυλάσσουμε τα προσωπικά δεδομένα αλλά και τα δικαιώματά σας σχετικά με αυτά. Με την επίσκεψη ή παίζοντας στο RummyRoyal αποδέχεστε τις πρακτικές που περιγράφονται στην Πολιτική Απορρήτου.

1. Ποιες πληροφορίες συλλέγονται και για ποιο σκοπό

Ως μέρος της διαδικασίας δημιουργίας λογαριασμού στο RummyRoyal (ο «Λογαριασμός»), θα σας ζητήσουμε να παρέχετε ορισμένα προσωπικά στοιχεία (τα «Προσωπικά Στοιχεία»), μεταξύ των οποίων όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση και κωδικός εισόδου.

Θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Στοιχεία σας για να επικυρώσουμε διάφορες οικονομικές συναλλαγές, για να αποστέλλουμε περιστασιακά πληροφορίες για δραστηριότητες και νέα και να σας παρέχουμε υπηρεσίες υποστήριξης. Είναι πολύ σημαντικό να συμπληρώσετε τα στοιχεία του Λογαριασμού με έγκυρες πληροφορίες, καθώς θα χρησιμοποιηθούν κατά την επικύρωση οικονομικών συναλλαγών και για τους λοιπούς προαναφερθέντες λόγους.
Οι παίκτες έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν τα στοιχεία του Λογαριασμού τους μέσω των επιλογών Λογαριασμού στο λογισμικό που έχει ληφθεί.

2. Επεξεργασία αναλήψεων και καταθέσεων

Για να παίξουν με χρήματα, οι παίκτες πρέπει να κάνουν κατάθεση. Κατά τη διαδικασία κατάθεσης, οι παίκτες θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες για τη μέθοδο κατάθεσης (για παράδειγμα: αριθμός πιστωτικής κάρτας). Αυτές οι πληροφορίες, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα Προσωπικά Στοιχεία σας μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να εγκριθούν οι οικονομικές σας συναλλαγές με το RummyRoyal.

3. Εμπιστευτικότητα

Το RummyRoyal καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για να προστατέψει την ταυτότητα, τις προτιμήσεις και άλλες πληροφορίες που έχει συλλέξει για τον εκάστοτε Παίκτη. Το RummyRoyal δεν θα επιτρέπει, εν γνώσει του, την πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές σε κανέναν εκτός του RummyRoyal, πλην του Παίκτη, όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Θα θεωρήστε υπεύθυνος για κάθε ενέργεια που πραγματοποιείται με τη δική σας Ταυτότητα Χρήστη και το δικό σας κωδικό εισόδου, συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων στο λογαριασμό σας. Είναι σκόπιμο να λαμβάνεται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των στοιχείων σας και να μην επιτρέπετε την χωρίς άδεια πρόσβαση στον κωδικό εισόδου και τον υπολογιστή σας. Ο κωδικός εισόδου στο RummyRoyal είναι εμπιστευτικός και σας συνιστούμε να μην τον αποκαλύψετε σε κανέναν, αλλά και να μην δώσετε σε άλλους τη δυνατότητα να τον ανακαλύψουν. Αν επιλέξετε να μοιραστείτε την Ταυτότητα Χρήστη και το κωδικό εισόδου ή τα προσωπικά σας στοιχεία με τρίτους, φέρετε την ευθύνη για κάθε ενέργεια που θα πραγματοποιηθεί από το λογαριασμό σας. Αν χάσετε τον έλεγχο του κωδικού εισόδου σας, μπορεί να χάσετε τον έλεγχο των Προσωπικών Στοιχείων σας και ενδέχεται να βρεθείτε ενώπιον νομικά δεσμευτικών ενεργειών που εκτελέστηκαν εκ μέρους σας. Αν ο κωδικός εισόδου σας διαρρεύσει για οποιονδήποτε λόγω, είναι σκόπιμο να τον αλλάξετε αμέσως.

4. Περιορισμοί εμπιστευτικότητας

Λόγω του ισχύοντος νομικού και κανονιστικού περιβάλλοντος ασφαλείας, ενδέχεται να χρειαστεί, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να αποκαλύψουμε προσωπικές πληροφορίες για τους παίκτες μας. Μπορούμε επιπλέον, και έχουνε την εξουσιοδότησή σας για αυτό, να αποκαλύψουμε τα στοιχεία σας, όνομα, διεύθυνση, πόλη, νομό, ταχυδρομικό κωδικό, χώρα, αριθμό τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση και εταιρεία σε αντιπροσώπους/συνεργάτες του RummyRoyal όπως κρίνουμε εμείς απαραίτητο ή σκόπιμο σε ότι αφορά έρευνες για απάτη, κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας, πειρατεία, λοιπές παράνομες ενέργειες ή γενικότερα κάθε δραστηριότητα που ενδέχεται να μας δημιουργήσει νομικές ευθύνες.

Εξαιτίας του κανονιστικού περιβάλλοντος, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η προσωπική επικοινωνία σας και λοιπά Προσωπικά Στοιχεία δεν θα αποκαλυφθούν με τρόπους πέραν αυτόν που περιγράφονται στην Πολιτική Απορρήτου. Παραδείγματος χάριν (χωρίς περιορισμό των όσων προαναφέρθηκαν), ενδέχεται να αναγκαστούμε, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, να αποκαλύψουμε Προσωπικές Πληροφορίες στην κυβέρνηση ή σε τρίτους, τρίτοι ενδέχεται να υποκλέψουν παράνομα τις μεταδόσεις ή την προσωπική επικοινωνία, ή άλλοι χρήστες ενδέχεται να κάνουν κατάχρηση των Προσωπικών Στοιχείων που συλλέγουν από την Ιστοσελίδα. Συνεπώς, αν και χρησιμοποιούμε τις συμβατικές πρακτικές που εφαρμόζονται στο χώρο μας για να προστατεύσουμε την ιδιωτικότητά σας, δεν μπορούμε να υποσχεθούμε, ούτε θα πρέπει να το θεωρείτε δεδομένο, ότι τα Προσωπικά Στοιχεία ή η προσωπική επικοινωνία σας θα παραμένουν πάντα απόρρητα.

5. Ποιος λαμβάνει τις πληροφορίες;

Πέραν των περιπτώσεων αποκάλυψης που επιβάλλει ο νόμος και περιγράφηκαν ανωτέρω, ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα Προσωπικά σας Στοιχεία σε υπαλλήλους μας, υπαλλήλους άλλως εταιρειών σχετιζόμενες ή συνεργαζόμενες με το RummyRoyal και σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών που θα χρησιμοποιήσουν τα Προσωπικά Στοιχεία με σκοπό να μας παρέχουν υπηρεσίες που σχετίζονται με την ιδιότητά σας ως παίκτης του RummyRoyal. Όσοι λάβουν γνώση των Προσωπικών Στοιχείων σας υπό αυτή τη διάταξη, θα δεσμεύονται από τους ισχύοντες νόμους προστασίας δεδομένων ώστε να διαφυλαχτεί το απόρρητο των Προσωπικών σας στοιχείων, σε βαθμό όχι μικρότερο αυτού με τον οποίο δεσμευόμαστε εμείς.

6. Cookies

Ενδέχεται να σας αποστέλλουμε προσωρινά cookie όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα. Τα cookie είναι συμβολοσειρές πληροφοριών, μόνο σε μορφή κειμένου, τις οποίες τοποθετούμε στο αρχείο cookie του υπολογιστή σας, ώστε να θυμόμαστε ποιος είστε κατά την επόμενη επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα που παράγονται από τα cookie για να συγκεντρώσουμε στατιστικά δεδομένα σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας από πλευράς σας. Δεν είστε υποχρεωμένοι να αποδεχτείτε τα cookie μας και έχετε τη δυνατότητα να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τα cookie, τροποποιώντας τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

7. Διεθνείς μεταφορές

Τα Προσωπικά Στοιχεία που συλλέγονται μπορούν να αποθηκευτούν και να υποστούν επεξεργασία σε άλλη χώρα, στην οποία βρισκόμαστε εμείς ή οι συνεργάτες, προμηθευτές, οι θυγατρικές ή οι αντιπρόσωποί μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών του RummyRoyal, συναινείτε στις εγχώριες ή διεθνείς μεταφορές των Προσωπικών Στοιχείων σας, χωρίς περιορισμό.

8. Πολιτικές τρίτων

Αν και το RummyRoyal καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να συνεργάζεται μόνο με αξιόπιστες ιστοσελίδες, το RummyRoyal δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για τυχόν πληροφορίες που παρέχεται σε ιστοσελίδες τρίτων, σύνδεσμοι για τις οποίες υπάρχουν στην Ιστοσελίδα. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά όχι αποκλειστικά, τις ιστοσελίδες συνδεόμενων ή διαφημιζόμενων εταιρειών. Καθώς οι τρίτες αυτές ιστοσελίδες δεν τελούν υπό τη διαχείριση του RummyRoyal, δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη για την πολιτική προστασίας τους, αν υφίσταται. Σας συνιστούμε να διαβάσετε την πολιτική προστασίας τους πριν υποβάλλετε οποιοδήποτε στοιχείο στην εκάστοτε ιστοσελίδα.

9. Συναίνεση στον Έλεγχο Ασφαλείας

Διατηρούμε το δικαίωμα να διενεργούμε έλεγχο ασφαλείας ανά πάσα στιγμή για να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητα, την ηλικία και τα στοιχεία που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας, και για να ελέγξουμε τη χρήση που κάνετε στις υπηρεσίες του RummyRoyal και τις οικονομικές συναλλαγές σας για πιθανή παραβίαση της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, της Συμφωνίας Χρήσης ή κάθε ισχύοντος νόμου. Με την αποδοχή της Πολιτικής Απορρήτου, εξουσιοδοτείτε εμάς, το προσωπικό, τις σχετιζόμενες εταιρείες, τους αντιπροσώπους και τους προμηθευτές μας να χρησιμοποιούν τα Προσωπικά Στοιχεία σας και να τα αποκαλύπτουν σε τρίτους με σκοπό την επαλήθευση των παρεχόμενων από εσάς πληροφοριών κατά τη διάρκεια χρήσης των Υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένης, όταν είναι απαραίτητη, της μεταφορά των πληροφοριών εκτός της χώρας σας.

Οι έλεγχοι ασφαλείας ενδέχεται να περιλαμβάνουν, χωρίς να περιορίζονται σε αυτά, το να ζητηθεί εκκαθαριστικού πιστωτικής για τη σύγκριση των πληροφοριών που εσείς παρέχετε με τα αρχεία τρίτων. Επιπλέον, για τη διευκόλυνση των ελέγχων ασφαλείας, συμφωνείτε να παρέχετε τέτοιας φύσης πληροφορίες ή έγγραφα κατόπιν αιτήματός μας.
Το RummyRoyal διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί λογισμικό για να καθορίσει αν άλλες διαδικασίες που είναι σε λειτουργία στον υπολογιστή σας αποτελούν απειλή για το σύστημα του RummyRoyal, είτε μέσω της χρήσης προγραμμάτων τεχνητής νοημοσύνης τα οποία παίζουν τα Παιχνίδια, είτε μεταβάλλοντας το λογισμικό του RummyRoyal.

10. Αποδοχή Πολιτικής Απορρήτου

Με την επίσκεψη στην Ιστοσελίδα, αποδέχεστε του όρους της Πολιτικής Απορρήτου. Ενδέχεται να ενημερώνουμε περιστασιακά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και σας προτρέπουμε να την ξαναδιαβάζετε τακτικά. Η συνεχιζόμενη χρήση των υπηρεσιών του RummyRoyal συνιστά συμφωνία από πλευράς σας προς την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και τυχόν ενημερώσεις αυτής. Αν δεν συμφωνείτε ή δε νιώθετε άνετα με κάποια από τις πολιτικές που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, η μόνη λύση είναι να διακόψετε τη χρήση των υπηρεσιών του RummyRoyal.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης:

Το RummyRoyal δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιοδήποτε γεγονός πέραν όσων είναι υπό τον άμεσο έλεγχό μας. Παρά τις προσπάθειες του RummyRoyal να διαφυλάξει τα προσωπικά δεδομένα σας, εξαιτίας της φύσης της τεχνολογίας και του λογισμικού, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε, ούτε υποστηρίζουμε ότι δεν θα υπάρξουν σφάλματα στην απόδοση όσον αφορά το απόρρητο των προσωπικών στοιχείων σας. Το RummyRoyal δεν φέρει την ευθύνη για καμία έμμεση, έκτακτη, επακόλουθη ή ανταποδοτική ζημία σε σχέση με τη χρήση ή διαρροή Προσωπικών Στοιχείων.
Για επιπλέον πληροφορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.