Όροι και προϋποθέσεις

Εσείς (στο εξής ο Χρήστης ή εσείς) πρέπει να διαβάσετε ολόκληρη την παρούσα συμφωνία (στο εξής η Συμφωνία). Παρακαλούμε σημειώστε ότι η παρούσα Συμφωνία συνιστά νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την Gaming Limited (αναφερόμενη ως RummyRoyal), η οποία είναι ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια του ιστοτόπου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.RummyRoyal.com (στο εξής ο Ιστότοπος).

Εισαγωγή

Η Συμφωνία διέπει την πρόσβαση και τη χρήση του Ιστοτόπου, κάθε λογισμικό που μεταφορτώνετε από τον Ιστότοπο (στο εξής το Λογισμικό) και τη χρήση του λογαριασμού που θα δημιουργήσετε στο RummyRoyal. Με την πρόσβαση, χρήση, ανάγνωση, εκτύπωση, εγκατάσταση ή μεταφόρτωση υλικού του ιστοτόπου, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την πιο πρόσφατη έκδοση της Συμφωνίας.

Η παρούσα Συμφωνία, σε συνδυασμό με λοιπές πολιτικές, υποχρεώσεις και κανόνες που περιγράφονται αναλυτικά στον Ιστότοπο, συνιστούν τη συνολική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και το RummyRoyal και ακυρώνει κάθε προηγούμενη συμφωνία, συνεννόηση, διαπραγμάτευση και συζήτηση, γραπτή ή προφορική, σχετικά με το εξεταζόμενο θέμα και δεν μπορείτε να την τροποποιήσετε.

Το RummyRoyal σας παρέχει άδεια να χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό για προσωπική χρήση, και μόνο στην ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ μορφή του. Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι υπηρεσίες του RummyRoyal, συμπεριλαμβανομένου του Λογισμικού και του Ιστοτόπου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από α) άτομα κάτω των 18 ετών, β) άτομα με ηλικία μικρότερη από την ηλικία ενηλικίωσης της χώρας τους και γ) άτομα που συνδέονται στον Ιστότοπο από χώρες στις οποίες αυτό απαγορεύεται.

Η χρήση του Λογισμικού μαζί με την μοναδική Ταυτότητα Παίκτη και τον μοναδικό μυστικό κωδικό εισόδου (στο εξής ο Κωδικός), που επιλέχθηκαν από εσάς και είναι γνωστά μόνο σε εσάς, επιτρέπεται μόνο με σκοπό την πρόσβαση στους διακομιστές του RummyRoyal (στο εξής οι Διακομιστές) για συμμετοχή σε παιχνίδια Gin Rummy, Oklahoma Gin, Rummy, Kalooki, παραδοσιακό ραμί (στο εξής τα Παιχνίδια) σε συμφωνία με την παρούσα Συμφωνία.

Το Λογισμικό προστατεύεται από νόμους και συμφωνίες περί πνευματικής ιδιοκτησίας και πνευματικών δικαιωμάτων.

 1. Χορήγηση Άδειας. Σε συμφωνία με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, το RummyRoyal χορηγεί στο Χρήστη μη αποκλειστική, προσωπική, μη μεταβιβάσιμη άδεια να εγκαταστήσει το Λογισμικό με σκοπό να αποκτήσει πρόσβαση στους διακομιστές και να συμμετέχει στα Παιχνίδια.
 2. Καμία εγγύηση. Το RummyRoyal δεν αποδέχεται καμία εγγύησης, έμμεσα ή άμεσα αναφερόμενης, σε σχέση με το Λογισμικό, τον Ιστότοπο και τα Παιχνίδια, τα οποία προσφέρονται στο σύνολό τους στην ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ κατάστασή τους. Το RummyRoyal δεν παρέχει στο Χρήστη εγγύηση κανενός είδους όσον αφορά την ποιότητα, καταλληλότητα, πληρότητα, εμπορευσιμότητα, μη εξαπάτηση ή ακρίβεια του Λογισμικού, του Ιστοτόπου και των Παιχνιδιών. Παρά τις προσπάθειες του RummyRoyal να παρέχει στο Χρήστη υπηρεσίες κορυφαίας ποιότητας, δεν εγγυάται ότι το Λογισμικό, ο Ιστότοπος, τα Παιχνίδια ή οι Διακομιστές θα λειτουργούν χωρίς διακοπές, έγκαιρα και χωρίς σφάλματα, ότι τα ελαττώματα θα διορθώνονται ή ότι οι λειτουργίες και η παρεχόμενη από αυτές υπηρεσία θα είναι ελεύθερες ιών πάσης φύσεως. Παρόλα αυτά, σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή διακοπής της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια τουρνουά για την οποία ευθύνεται το RummyRoyal (κατά την κρίση του) και η οποία σας αποτρέπει από το να ολοκληρώσετε το τουρνουά στο οποίο συμμετείχατε, το RummyRoyal, κατόπιν λήψης και αξιολόγησης του αιτήματος, θα σας αποζημιώσει για το τέλος συμμετοχής που χρεωθήκατε για τη συμμετοχή στο ημιτελές τουρνουά. Το RummyRoyal διατηρεί το δικαίωμα να καθορίσει, κατά την κρίση του, αν ευθύνεται για τυχόν δυσλειτουργία ή διακοπή.

  Το RummyRoyal διατηρεί επίσης το δικαίωμα να περιορίσει τη συμμετοχή σας σε τουρνουά ή να απενεργοποιήσει το λογαριασμό σας σε περίπτωση που κρίνει ότι προκαλέσατε σκόπιμα τέτοιας φύσεως διακοπή ή δυσλειτουργία. Το RummyRoyal δεν φέρει ευθύνη για τυχόν δυνητικά κέρδη από το ημιτελές τουρνουά.
  Κανένα άτομο συνδεόμενο, ή επικαλούμενο σύνδεση, με τον Ιστότοπο δεν έχει τη δικαιοδοσία να εγγυηθεί οτιδήποτε σχετικό.

 3. Απαγορευμένες χρήσεις
  • Τροποποιήσεις λογισμικού. Ο Χρήστης δεν επιτρέπεται να επιχειρήσει να τροποποιήσει, να ανακατασκευάσει τον πηγαίο κώδικα ή να πραγματοποιήσει αποσυμπίληση του Λογισμικού με οποιοδήποτε τρόπο.
  • Προσωπική χρήση. Το Λογισμικό προορίζεται για προσωπική χρήση του Χρήστη και η εμπορική εκμετάλλευση του Λογισμικού απαγορεύεται αυστηρά. Η μόνη επιτρεπόμενη χρήση από το Χρήστη είναι για προσωπική διασκέδαση. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται στο Χρήστη να χρησιμοποιήσει το λογαριασμό του στο RummyRoyal για άλλο σκοπό πέραν της συμμετοχής του στα Παιχνίδια. Σε περίπτωση που το RummyRoyal κρίνει ότι ο όρος αυτός καταστρατηγήθηκε από κάποιον Χρήστη, διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει αμέσως την πρόσβασή του στα Παιχνίδια, να διαγράψει το λογαριασμό του και να κατασχέσει τα χρήματα από το λογαριασμό του.
  • Πολλοί λογαριασμοί. Επιτρέπεται η δημιουργία ενός λογαριασμού ανά παίκτη και μόνο ένος λογαριασμός ανά υπολογιστή και διεύθυνση. Το RummyRoyal διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί κάθε προσπάθεια δημιουργίας πολλαπλών λογαριασμών. Σε περίπτωση που το RummyRoyal ανακαλύψει ότι έχετε δημιουργήσει πάνω από έναν λογαριασμό ανά άτομο ή πάνω από έναν λογαριασμό ανά υπολογιστή ή διεύθυνση, οι επιπλέον λογαριασμοί θα διαγραφούν χωρίς ειδοποίηση, ενώ η συνεχιζόμενη παράβαση θα έχει ως αποτέλεσμα τη διαγραφή όλων των λογαριασμών και το RummyRoyal ενδέχεται να κατασχέσει τα κέρδη των λογαριασμών αυτών.
  • Εξωτερικά προγράμματα βοήθειας παίκτη (External player assistance programs, EPA). Το RummyRoyal απαγορεύει τη χρήση εξωτερικών προγραμμάτων βοήθειας (στο εξής προγράμματα EPA), τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να δώσουν αθέμιτο πλεονέκτημα στους παίκτες. Το RummyRoyal ορίζει ως «εξωτερική βοήθεια» τα λογισμικά (πέραν του λογισμικού του RummyRoyal που παρέχεται από το RummyRoyal) και τις βάσεις δεδομένων ή τα προφίλ που δεν βασίζονται σε λογισμικό (π.χ. ιστότοποι και υπηρεσίες με συνδρομή). Το RummyRoyal ορίζει ως «αθέμιτο πλεονέκτημα» την από πλευράς του Χρήστη πρόσβαση ή συγκέντρωση πληροφοριών για τους υπόλοιπους παίκτες, πέραν αυτών που παρατηρεί ο ίδιος κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού του. Αποδέχεστε το γεγονός ότι το RummyRoyal ενδέχεται να προβεί σε κινήσεις για τον εντοπισμό και την αποτροπή της χρήσης απαγορευμένων προγραμμάτων ΕΡΑ. Οι εν λόγω δράσεις ενδέχεται να περιλαμβάνουν, χωρίς να περιορίζονται σε αυτό, τον έλεγχο του λογισμικού που είναι σε λειτουργία στον υπολογιστή του Χρήστη ταυτόχρονα με το Λογισμικό του RummyRoyal.
  • Αυτόματοι παίκτες (Bots). Η χρήση τεχνητής νοημοσύνης συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά «ρομπότ» σε συνδυασμό με το Λογισμικό και τα Παιχνίδια απαγορεύεται αυστηρά. Όλες οι ενέργειες του Χρήστη σχετικά με τα Παιχνίδια πρέπει να εκτελούνται από τον ίδιο προσωπικά, μέσω της επιφάνειας χρήστη του Λογισμικού.
  • Συνεταιρισμός. Απαγορεύεται αυστηρά ο συνεταιρισμός παικτών με ανταλλαγή φύλλων ή άλλη μέθοδο συμπαιγνίας.
   «Chip-Dumping». Το φαινόμενο Chip-Dumping συμβαίνει όταν ο Χρήστης χάσει επίτηδες μια παρτίδα με στόχο τη σκόπιμη μεταβίβασή των χρημάτων του σε άλλο Χρήστη.
   Σε περίπτωση που το RummyRoyal θεωρήσει ότι κάποιος Χρήστης εμπλέκεται σε απάτη, ή παράνομη ή ανάρμοστη δραστηριότητα κατά τη χρήση του Λογισμικού ή κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης συνεταιρισμού ή προσπάθειας συνεταιρισμού με άλλο χρήστη του Λογισμικού, ή έχει προχωρήσει σε χρήση παράνομων προγραμμάτων ΕΡΑ, ή έχει προβεί σε Chip-Dumping προς όφελος άλλου Χρήστη, το RummyRoyal έχει το δικαίωμα να λάβει μέτρα κατά την κρίση του για να σταματήσει ή να αποτρέψει τέτοιες ενέργειες, μεταξύ των οποίων ο περιορισμός των θέσεων ή/και η απαγόρευση συμμετοχή σε συγκεκριμένο τραπέζι ή τουρνουά, και η απαγόρευση σε δύο ή περισσότερους Χρήστες να παίζουν στο ίδιο τραπέζι ή τουρνουά. Επιπλέον, το RummyRoyal διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει αμέσως την πρόσβαση του Χρήστη στα Παιχνίδια, με τη διαγραφή του λογαριασμού του Χρήστη στο RummyRoyal και την κατάσχεση του συνολικού χρηματικού ποσού από τους σχετικούς λογαριασμούς.
 4. Κανόνες συμπεριφοράς.
  • Βωμολοχίες, χυδαιότητες και η χρήση αστερίσκου (*) ή άλλων χαρακτήρων για τη «μεταμφίεση» τέτοιων λέξεων απαγορεύεται αυστηρά.
  • Χυδαίο, άσεμνο, συκοφαντικό, πορνογραφικό, προσβλητικό, βίαιο, υβριστικό, απρεπές ή απειλητικό λεξιλόγιο πάσης φύσεως δεν επιτρέπεται.
  • Η διαφήμιση και προώθηση άλλων εταιρειών ή ηλεκτρονικών διευθύνσεων (URL) δεν επιτρέπεται.
  • Μην κοινοποιείται προσωπικά στοιχεία (όνομα, αριθμός τηλεφώνου, κωδικός εισόδου, αριθμός πιστωτικής κάρτας) σε κανέναν μέσω του Ιστοτόπου.
  • Δεν επιτρέπεται κανενός είδους διαφήμιση στα μηνύματα.
  • Δεν επιτρέπεται υλικό που αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία τρίτου στα μηνύματα.
  • Τα στοιχεία που αποκαλύπτονται μέσω του Ιστοτόπου στα chat rooms, message boards και ηλεκτρονικά μηνύματα γίνονται ιδιοκτησία του Ιστοτόπου και δημοσιεύονται. Ο Ιστότοπος δεν φέρει ευθύνη για τυχόν στοιχεία που επιλέξετε να αποκαλύψετε σε τρίτους.
 5. Αυτόματο παιχνίδι. Κάθε Χρήστης έχει ένα (1) λεπτό στη διάθεσή του κάθε φορά που έρχεται η σειρά του. Αν ο Χρήστης δεν κάνει κίνηση όταν είναι η σειρά του, το σύστημα του Ιστοτόπου θα τραβήξει ένα φύλλο και θα απορρίψει ένα φύλλο εκ μέρους του Χρήστη (το σύστημα δεν απορρίπτει φύλλο τζόκερ), με σκοπό τη συνέχεια του παιχνιδιού. Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν παίξει δύο συνεχόμενες φορές όταν είναι η σειρά του, στο τέλος της διορίας του ενός λεπτού τη δεύτερη φορά που δεν κάνει κίνηση ο Χρήστης, η λειτουργία παιχνιδιού θα αλλάξει σε αυτόματο παιχνίδι και το σύστημα του Ιστοτόπου θα τραβάει και θα απορρίπτει ένα φύλλο για τον Χρήστη χωρίς να περιμένει τη λήξη του ενός λεπτού. Αν ο Χρήστης επιθυμεί να επιστρέψει στο παιχνίδι και να παίξει, οφείλει να επιλέξει την εντολή «Επέστρεψα». Σε περίπτωση που όλοι οι παίκτες ενός τραπεζιού είναι σε αυτόματη λειτουργία, το σύστημα θα ακυρώσει το παιχνίδι μετά από δύο γύρους.
 6. Προσφορές. Σε περίπτωση που το RummyRoyal προσφέρει μπόνους στους Χρήστες, θα δημοσιεύει μια εξειδικευμένη συμφωνία με όρους και προϋποθέσεις σχετικά με τη συγκεκριμένη προσφορά. Είστε υποχρεωμένοι να διαβάσετε τους εν λόγω όρους και προϋποθέσεις και η αποδοχή της προσφοράς θα θεωρείται αποδοχή της αντίστοιχης συμφωνίας όρων και προϋποθέσεων.
  • Συμφωνείτε να επικοινωνούμε μαζί σας με ηλεκτρονική μορφή επικοινωνίας. Οι ηλεκτρονική επικοινωνία μπορεί να γίνει με δημοσίευση στις σελίδες εντός του Ιστοτόπου ή/και με τα μηνύματα/βοηθητικά αρχεία της αίτησής σας, ή/και με μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας, όπως θεωρούμε κάθε φορά σκόπιμο. Κάθε επικοινωνία, είτε σε ηλεκτρονική, είτε σε έντυπη μορφή, θα θεωρείται «έγγραφη» και ότι έχει παραληφθεί το αργότερο πέντε ημέρες μετά τη δημοσίευση ή αποστολή, ανεξάρτητα από το αν όντως λάβατε ή εντοπίσατε το σχετικό μήνυμα. Διατηρούμε το δικαίωμα, χωρίς να αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη, να σας αποστέλλουμε τα μηνύματα σε έντυπη μορφή.
 7. Περιορισμός ευθύνης. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της αμέλειας, το RummyRoyal ή οποιοσδήποτε αξιωματούχος, διευθυντής, υπάλληλος, συνδεόμενος συνεργάτης, μέτοχος, διαφημιστής, εκπρόσωπος, διάδοχος ή πάροχος υπηρεσιών δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ειδική, παρεπόμενη, έμμεση ή επακόλουθη ζημία, ή πάσης φύσεως απώλεια (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ζημίας από διαφυγόντα κέρδη, της διακοπής εργασιών, της απώλειας στοιχείων ή οποιασδήποτε άλλης περιουσιακής ζημίας) που προκύπτει από τη χρήση (ή κατάχρηση), πρόσβαση ή απόπειρα χρήσης ή πρόσβασης του Ιστοτόπου, του Λογισμικού, των Παιχνιδιών ή των Διακομιστών, ανεξάρτητα από το αν το RummyRoyal, οποιοσδήποτε άλλος εκ τον προαναφερθέντων ή οποιοσδήποτε από τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους έχουν ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών, είχαν ή κρίθηκε ότι είχαν εκ των προτέρων γνώση της πιθανότητας τέτοιων ζημιών. Επιπροσθέτως, συμφωνείτε ότι το RummyRoyal δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ειδική, παρεπόμενη, έμμεση ή επακόλουθη ζημία, ή πάσης φύσεως απώλεια (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της βλάβης, απώλειας ή διάβρωσης του προσωπικού σας υπολογιστή και των δεδομένων σας, ή τυχόν ιών που ενδέχεται να επηρεάσουν τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας ή άλλο περιουσιακό σας στοιχείο) που προκαλείται από μεταφόρτωση πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά υλικού, δεδομένων, κειμένων, εικόνων, βίντεο ή αρχείων ήχου) από τον Ιστότοπο.
 8. Λογαριασμός RummyRoyal. Για να συμμετέχουν σε Παιχνίδια με χρήματα, οι Χρήστες πρέπει να καταθέσουν χρήματα στο λογαριασμό Χρήστη (στο εξής ο Λογαριασμός) με μία από τις μεθόδους που καθορίζονται από το RummyRoyal και οι οποίες ενδέχεται να ενημερωθούν, επεκταθούν, τροποποιηθούν ή να αφαιρεθούν από το RummyRoyal κατά το δοκούν. Τα χρήματα θα κατατίθενται στο Λογαριασμό Χρήστη μετά την παραλαβή τους από το RummyRoyal ή τους αντιπροσώπους του. Η χρήση του Λογαριασμού για σκοπούς πέραν της συμμετοχής στα Παιχνίδια δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που το RummyRoyal κρίνει ότι έχετε παραβεί αυτή τη διάταξη, διατηρεί το δικαίωμα να σας απαγορεύσει άμεσα την πρόσβαση στα Παιχνίδια, να διακόψει το Λογαριασμό και να κατασχέσει τα χρήματα που υπάρχουν στο Λογαριασμό του RummyRoyal. Το RummyRoyal διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει ανώτερα και κατώτερα όρια στις καταθέσεις στο Λογαριασμό Χρήστη, ανάλογα με το ιστορικό του Χρήστη στο RummyRoyal, τη μέθοδο κατάθεσης και άλλους παράγοντες που καθορίζονται αποκλειστικά από το RummyRoyal. Το RummyRoyal δεν είναι τράπεζα και τα χρήματά σας δεν είναι ασφαλισμένα από καμία κυβερνητική υπηρεσία. Η μεταφορά χρημάτων από ένα Λογαριασμό σε άλλο με οποιοδήποτε τρόπο πέραν αυτού που προκύπτει από τη διαδικασία του παιχνιδιού απαγορεύεται αυστηρά και θα οδηγήσει σε απενεργοποίηση όλων των εμπλεκόμενων λογαριασμών, είτε συμμετείχαν στην αποστολή είτε έλαβαν χρήματα. Το RummyRoyal διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει οποιονδήποτε Λογαριασμό εμπλακεί σε μεταφορά χρημάτων την οποία θα θεωρήσει παράτυπη ή παράβαση της παρούσας Συμφωνίας. Όλες οι πληρωμές από και προς το Λογαριασμό Χρήστη πρέπει να γίνονται στα νομίσματα που καθορίζονται στον Ιστότοπο και δεν τοκίζονται. Το RummyRoyal διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα προσθαφαιρέσει διαθέσιμα νομίσματα για τις πληρωμές στον Ιστότοπο. Όλες οι καταθέσεις σε Λογαριασμούς Χρηστών πρέπει να προέρχονται από πηγή στο όνομα του Χρήστη στον οποίο ανήκει ο λογαριασμός.
 9. Cashouts. Δεσμεύεστε από την Πολιτική Cashout που βρίσκεται στον Ιστότοπο. Η συνεχιζόμενη χρήση του Ιστοτόπου θα θεωρείται επιβεβαίωση της συμφωνίας σας προς την εν λόγω Πολιτική.
 10. Ανάληψη: Οι Χρήστες έχουν δικαίωμα να κάνουν ανάληψη μέχρι 3.000 δολάρια (ή το αντίστοιχο ποσό σε άλλο νόμισμα) ανά εβδομάδα. Αν το προς ανάληψη ποσό είναι μεγαλύτερο αυτού, το επιπλέον ποσό θα επιστρέφεται στο Λογαριασμό Χρήστη, επιτρέποντας την ανάληψή του την επόμενη εβδομάδα, σε συμφωνία με τον παρόντα όρο.
 11. Δραστηριότητες που συνιστούν απάτη. Κάθε προσπάθεια κατάχρησης των προσφερόμενων μπόνους ή/και εμπλοκή σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που συνιστά απάτη, συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι αποκλειστικά, της καταχώρησης πολλών λογαριασμών, θα έχει ως αποτέλεσμα τον άμεσο και επ’ αόριστον αποκλεισμό από το RummyRoyal, την απενεργοποίηση των λογαριασμών και την απώλεια του συνολικού κεφαλαίου.
 12. Ασφάλεια. Ο Χρήστης συμφωνεί ότι είναι ο μόνος υπεύθυνος για τη χρήση του Λογισμικού του RummyRoyal και του Ιστοτόπου που γίνεται με τη δική του ταυτότητα Χρήστη και τον δικό του κωδικό εισόδου. Ο Χρήστης υποχρεούται να κρατάει πάντα κρυφή την ταυτότητα Χρήστη και τον κωδικό εισόδου του και οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει την ασφάλειά τους. Ο Χρήστης φέρει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση υπό τη δική του ταυτότητα Χρήστη και κωδικού εισόδου, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης χωρίς την άδειά του.
 13. Νομικά ζητήματα. Ο Χρήστης θα συμμορφώνεται με τους ισχύοντες εγχώριους και διεθνείς νόμους, τις θεσμικές διατάξεις και τους κανονισμούς που αφορούν τη χρήση τη υπηρεσίας και του Λογισμικού του RummyRoyal. Εφόσον οι νομικές διατάξεις που αφορούν τα παιχνίδια μέσω διαδικτύου δεν έχουν οριστικοποιηθεί ή είναι ασαφείς σε ορισμένες χώρες, παρακαλούμε συμβουλευτείτε αρμόδιο δικηγόρο ή νομικό σύμβουλο πριν αποφασίσετε αν οι υπηρεσίες του RummyRoyal είναι νόμιμες στην χώρα σας. Με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων, συμφωνείτε να αποζημιώσετε το RummyRoyal σε περίπτωση παράνομης χρήση του Ιστοτόπου ή των υπηρεσιών. Δεν έχουμε την υποχρέωση να ελέγχουμε αν οι Χρήστες χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο ή/και τις υπηρεσίες του RummyRoyal σε συμφωνία με την παρούσα Συμφωνία, όπως αυτή ενημερώνεται περιστασιακά.
 14. Η άδεια του RummyRoyal δεν ισχύει σε ορισμένες χώρες/εδάφη, που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο, των οποίων δεν πρέπει να είστε κάτοικος και από τις οποίες δεν επιτρέπεται να εισέλθετε ή να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο ή το Λογισμικό του RummyRoyal, ούτε να πραγματοποιήσετε κατάθεση ή ανάληψη χρημάτων. Ο κατάλογος αυτός ενδέχεται να αλλάζει περιστασιακά και είναι δική σας υποχρέωση να τον συμβουλεύεστε και να ελέγχετε τακτικά την παρούσα Συμφωνία στον Ιστότοπό μας όσον αφορά τυχόν αλλαγές.

  Οι χώρες/εδάφη που αποκλείονται είναι οι εξής: Αφγανιστάν, Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, Βουλγαρία, Κίνα, Κούβα, Κύπρος, Εσθονία, Γαλλία και τα εδάφη της, Χονγκ Κόνγκ, Ιράν, Ιράκ, Λιβύη, Μακάο, Ολλανδικές Αντίλλες, Σερβία, Ισπανία, Σουδάν, Συρία, Φιλιππίνες, Τουρκία, ΗΠΑ και τα εδάφη τους.

 15. Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικό σήμα. Οι όροι RummyRoyal, Rummy Royal και RummyRoyal.com είναι εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες του RummyRoyal, εταιρείας του ομίλου του ή των δικαιοπαρόχων του. Το λογισμικό, οι εικόνες, οι κινούμενες εικόνες, τα βίντεο, τα αρχεία ήχου και τα κείμενα (και οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας πηγάζει από οποιοδήποτε εξ αυτών) που παρουσιάζονται στο Λογισμικό ή τον Ιστότοπο είναι ιδιοκτησία αποκλειστικά και μόνο του RummyRoyal και προστατεύονται από νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν έχετε κανένα δικαίωμα στο υλικό αυτό, τα εμπορικά σήματα και τις εμπορικές ονομασίες, και δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η χρήση τους.
 16. Τερματισμός. Με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων, το RummyRoyal μπορεί να τερματίσει αμέσως τη Συμφωνία αν δεν συμμορφωθείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν. Σε αυτή την περίπτωση, οφείλετε να καταστρέψετε κάθε αντίγραφο του Λογισμικού.
 17. Σε συμφωνία με το G009 Συστήματα/Όροι και κανόνες, οδηγίες 2.4.4, Τροποποιήσεις όρων και προϋποθέσεων, οι τροποποιήσεις των όρων και προϋποθέσεων πρέπει να ανακοινώνονται στον πελάτη και να επιβεβαιώνονται από αυτόν, πριν ο πελάτης να μπορέσει να συνεχίσει τη συμμετοχή του σε διαδικτυακά παιχνίδια ή διαδικτυακά στοιχήματα. Τυχόν τροποποιημένοι όροι και προϋποθέσεις πρέπει να διατηρούνται στο προφίλ του πελάτη.
 18. Διέπον δίκαιο. Η Συμφωνία και κάθε σχετικό ζήτημα διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με το δίκαιο της Αντίγκουα και Μπαρμπούντα. Κάθε μέρος συμφωνεί ανέκκλητα ότι τα δικαστήρια της Αντίγκουα και Μπαρμπούντα είναι αρμόδια και έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία όσον αφορά οποιαδήποτε αξίωση, διένεξη ή διαφορά που αφορά τη Συμφωνία και οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει από αυτήν, και παραιτείται του δικαιώματος να προβάλει ένσταση σε οποιαδήποτε προσφυγή κατατεθεί σε αυτά τα δικαστήρια και να ισχυριστεί ότι η προσφυγή κατατέθηκε σε ακατάλληλο τόπο, ή ότι τα δικαστήρια αυτά δεν είναι τα αρμόδια.
 19. Δυνατότητα διαχωρισμού. Αν οποιαδήποτε διάταξη της Συμφωνίας καταστεί παράνομη, άκυρη ή μη εφαρμόσιμη υπό οποιαδήποτε δικαιοδοσία, η εν λόγω διάταξη δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα ή εφαρμοσιμότητα οποιασδήποτε άλλης διάταξης του παρόντος υπό την ίδια δικαιοδοσία, ούτε την εγκυρότητα ή εφαρμοσιμότητα αυτής ή οποιασδήποτε άλλης διάταξης τους παρόντος υπό άλλη δικαιοδοσία.
 20. Καμία παραίτηση. Καμία παραίτηση από οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας δεν συνιστά παραίτηση από οποιαδήποτε άλλη διάταξη του παρόντος (όμοια ή μη), ούτε συνιστά παραίτηση διαρκείας εκτός αν δηλωθεί ρητά το αντίθετο.
 21. Αποζημίωση. Οι Χρήστες συμφωνούν να αποζημιώσουν το RummyRoyal και να προστατεύουν το RummyRoyal και (κατά περίπτωση) της μητρικές, θυγατρικές και συνδεόμενες εταιρείες, τους υπαλλήλους και τα διευθυντικά στελέχη, από οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση, μεταξύ των οποίων λογικές αμοιβές δικηγόρων που προκύπτουν από τρίτους εξαιτίας ή ως συνέπεια της από το Χρήστη παραβίασης της Συμφωνίας ή των εγγράφων που ενσωματώνει δια παραπομπής, ή της από το Χρήστη παραβίασης οποιουδήποτε νόμου ή δικαιώματος τρίτου.