Κανόνες τουρνουά πολλών τραπεζιών

Τουρνουά πολλών τραπεζιών:

 1. Ώρα έναρξης: Όλα τα τουρνουά πολλών τραπεζιών του RummyRoyal ξεκινάνε ακριβώς την ώρα που έχει καθοριστεί στο λόμπι.
 2. Ώρα λήξης: Τα τουρνουά πολλών τραπεζιών τελειώνουν όταν ένας παίκτης συγκεντρώσει όλες τις μάρκες του παιχνιδιού.
 3. Δήλωση συμμετοχής: Οι παίκτες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε συγκεκριμένο τουρνουά πολλών τραπεζιών εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συγκεκριμένου τουρνουά, εφόσον δηλώσουν συμμετοχή πριν την έναρξη του τουρνουά και αν δεν έχει συμπληρωθεί ο επιτρεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων. Όπως αναφέρεται στους όρους χρήσης του RummyRoyal, στα τουρνουά πολλών τραπεζιών ισχύει ότι και σε όλες τις υπηρεσίες παιχνιδιών που προσφέρει και οι παίκτες μπορούν να χρησιμοποιούν ένα μόνο λογαριασμό.
 4. Ακύρωση συμμετοχής: Οι παίκτες μπορούν να ακυρώσουν τη συμμετοχή τους στο τουρνουά και να τους επιστραφεί το ποσό του buy-in με πίστωση στο λογαριασμό τους, αρκεί να το κάνουν πριν ξεκινήσει το τουρνουά πολλών τραπεζιών.
 5. Αριθμός παικτών: Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός παικτών ορίζεται ξεχωριστά για κάθε τουρνουά.
 6. Τραπέζια και θέσεις: Τα τραπέζια και οι θέσεις καθορίζονται με τυχαίο τρόπο και δεν μπορούν να αλλάξουν.
 7. Αποκλεισμός: Οι παίκτες αποκλείονται από τα τουρνουά πολλών τραπεζιών με αποκλεισμό όταν φτάσουν να μείνουν χωρίς μάρκες στο τέλος κάποιου γύρου.
 8. Μάρκες στο παιχνίδι: Για κάθε τουρνουά πολλών τραπεζιών, ορίζεται ο προκαθορισμένος αριθμός που αντιστοιχεί στις μάρκες ανά παίκτη.
 9. Rebuy: Τα τουρνουά πολλών τραπεζιών μπορεί να περιλαμβάνουν τη δυνατότητα «Rebuy» κατά τη διάρκεια του τουρνουά. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους παίκτες να αγοράσουν επιπλέον μάρκες κατά τη διάρκεια του γύρου ή μετά τον αποκλεισμό τους από το τουρνουά, εφόσον το επίπεδο του τουρνουά δεν ξεπερνά το μέγιστο επίπεδο.
  • Μάρκες στο παιχνίδι:Ο αριθμός που αντιστοιχεί στις μάρκες της έναρξης του τουρνουά ισούται με το πόσες μάρκες μπορούν να αγοράσουν οι παίκτες σε ένα μόνο rebuy.
  • Αριθμός των Rebuy: Κάθε τουρνουά έχει προκαθορισμένο αριθμό επιτρεπόμενων rebuy ανά παίκτη. Η πληροφορία αυτή αναφέρεται στο λόμπι του εκάστοτε τουρνουά.
  • Μέγιστο επίπεδο: Κάθε τουρνουά προσφέρει τη δυνατότητα rebuy μέχρι το προκαθορισμένο επίπεδο. Παράδειγμα: Ένα τουρνουά επιτρέπει τη δυνατότητα rebuy μέχρι το επίπεδο 3, συνεπώς οι παίκτες που έχουν αποκλειστεί θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν rebuy εφόσον το επίπεδο του τουρνουά είναι μικρότερο ή ίσο του 3. Η πληροφορία αυτή αναφέρεται στο λόμπι του εκάστοτε τουρνουά (Κατηγορία τρέχοντος επιπέδου).
  • Rebuy εντός παιχνιδιού: Οι παίκτες επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν τη δυνατότητα rebuy εντός παιχνιδιού, αρκεί οι μάρκες τους να μην είναι ίσες οι περισσότερες από τον αρχικό αριθμό μαρκών για το συγκεκριμένο γύρο. Το ante που πλήρωσαν για τη συμμετοχή τους στο γύρο συγκαταλέγεται στις μάρκες των παικτών.
  • Rebuy αποκλεισμού: Από τη στιγμή που θα αποκλειστούν, οι παίκτες έχουν από 20 ως 30 δευτερόλεπτα καιρό για να αποφασίσουν αν θέλουν να κάνουν rebuy και να επιστρέψουν στο τουρνουά ή όχι (εξαρτάται από την ώρα έναρξης του πρώτου γύρου του τελικού τραπεζιού). Αν αποφασίσουν να κάνουν rebuy, θα λάβουν τις μάρκες έναρξης και θα τοποθετηθούν τυχαία σε ένα από τα τραπέζια.
  • Τελικό τραπέζι: Η δυνατότητα rebuy διατίθεται σε συμφωνία με τους κανόνες που προαναφέρθηκαν, αρκεί να μην έχει ξεκινήσει ο πρώτος γύρος του τελικού τραπεζιού.
 10. Πώς κατανέμονται οι μάρκες στο παιχνίδι:
  • Επίπεδα: Κάθε τουρνουά πολλών τραπεζιών ξεκινάει με όλους τους παίκτες στο ίδιο επίπεδο, το επίπεδο 1. Καθώς προχωράει το τουρνουά, τα επίπεδα ανεβαίνουν ανάλογα τον προκαθορισμένο χρόνο. Κάθε επίπεδο καθορίζει το ante και την αναλογία μαρκών στο παιχνίδι (Playing Chips Ratio, PCR) για κάθε γύρο που ξεκινάει εντός του συγκεκριμένου επιπέδου. Η χρονική διάρκεια των επιπέδων ενδέχεται να αλλάζει από τουρνουά σε τουρνουά.
  • Ante και Ante Pot: Για κάθε επίπεδο του τουρνουά καθορίζεται συγκεκριμένο Ante (πόσες μάρκες απαιτούνται για τη συμμετοχή σε κάθε γύρο), το οποίο αυξάνεται καθώς προχωράει το τουρνουά. Το Ante αναγράφεται στην πάνω δεξιά γωνία του παραθύρου της αίθουσας παιχνιδιού. Σε περίπτωση που κάποιος παίκτης έχει λιγότερες μάρκες από αυτές που αντιστοιχούν στο Ante, θα έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στον επόμενο γύρο και, αν κερδίσει, θα έχει τη δυνατότητα να λάβει το πλήρες ποσό του Ante Pot. Διαβάστε περισσότερα στην ενότητα Πίνακας αποπληρωμής για τις μάρκες του παιχνιδιού.

  Κάθε γύρος έχει ξεχωριστό Ante Pot αποτελούμενο από τις συνολικές μάρκες που έχουν πληρώσει οι παίκτες ως Ante για να συμμετέχουν στο συγκεκριμένο γύρο. Ο νικητής του γύρου παίρνει όλες τις μάρκες του Ante Pot.

  • Αναλογία μαρκών στο παιχνίδι (Playing Chips Ratio, PCR): Με τη λήξη κάθε γύρου, οι μάρκες του παιχνιδιού ανακατανέμονται ανάμεσα στους παίκτες του τραπεζιού με βάση το αποτέλεσμα του γύρου. Οι πόντοι ποινής των χαμένων παικτών πολλαπλασιάζονται με το λόγο PCR του συγκεκριμένου γύρου, και αυτός ο αριθμός αντιστοιχεί στις μάρκες που αφαιρούνται από το υπόλοιπό τους και προστίθενται σε αυτό του νικητή του γύρου.

  Παράδειγμα: 2 παίκτες κάθονται σε τραπέζι και παίζουν τουρνουά Kalooki με αποκλεισμό, με ante 30 και λόγο PCR 3. Ο παίκτης 1 κερδίζει το γύρο πετυχαίνοντας «Kalooki», ενώ ο παίκτης 2 έχει μείνει με 3 χαρτιά στα χέρια του – 2,2,3. Η πόντοι ποινής του παίκτη 2 είναι [(25+2+2+3)*3]=96. Επιπλέον, ο παίκτης 1 δικαιούται να λάβει όλες τις μάρκες του Ante Pot, που σε αυτή την περίπτωση ανέρχονται σε 60. Συνεπώς με την ολοκλήρωση του γύρου, συνολικά 156 μάρκες (96+60) θα μεταφερθούν στο υπόλοιπο του παίκτη 1, ενώ θα αφαιρεθούν 96 μάρκες από το υπόλοιπο του παίκτη 2.

  • Πίνακας αποπληρωμής για τις μάρκες του παιχνιδιού: Στο τέλος κάθε γύρου, οι μάρκες του παιχνιδιού κατανέμονται ως εξής:

  Gin Rummy Oklahoma Gin

   Μάρκες που μεταφέρονται από τους ηττημένους στο νικητή του γύρου
  Gin [(Σύνολο deadwood + 25)*PCR] + Ante Pot
  Knock (Σύνολο deadwood μείον deadwood του παίκτη που έκανε knock *PCR) + Ante Pot
  Undercut (σύνολο deadwood μείον το deadwood του παίκτη που έκανε undercut*PCR) + Ante Pot του παίκτη που έκανε knock μείον 25 επιπλέον μάρκες * PCR

  Kalooki Παραδοσιακό ραμίRummy 500

   Μάρκες που μεταφέρονται από τους ηττημένους στο νικητή του γύρου
  Kalooki 51 Rummy [(Σύνολο φύλλων που απομένουν στα χέρια του παίκτη+25)*PCR] + Ante Pot Άσσος = 11, Τζόκερ = 25
  Kalooki 40 [( Σύνολο φύλλων που απομένουν στα χέρια του παίκτη+25)*PCR] + Ante Pot Άσσος = 11, Τζόκερ = 15
  Rummy 500 {[(σύνολο meld – σύνολο φύλλων που απομένουν στα χέρια του παίκτη) – πόντοι νικητή] * PCR} + Ante Pot (Άσσος = 15, Τζόκερ = 15)
  Going out (Σύνολο φύλλων που απομένουν στα χέρια του παίκτη *PCR) + Ante Pot Άσσος = 11, Τζόκερ = 25
  • Προσοχή: Εκτός από το ότι παίρνει όλες τις μάρκες του Ante Pot, ο νικητής του γύρου έχει τη δυνατότητα να λάβει από τον ηττημένο αντίπαλο μόνο τόσες μάρκες όσες ρίσκαρε κατά τη διάρκεια του γύρου. Οι μάρκες που ρισκάρουν οι παίκτες κατά τη διάρκεια του εκάστοτε γύρου είναι οι μάρκες που υπήρχαν στο λογαριασμό τους μετά την πληρωμή του Ante.
  • Πόντοι του τουρνουά (ΠΤ): Εκτός από τις μάρκες του παιχνιδιού, οι παίκτες κατατάσσονται ανάλογα με τους πόντους του τουρνουά. Μόλις ολοκληρωθεί το τουρνουά, οι ΠΤ βοηθάνε στην κατάταξη των παικτών που αποκλείστηκαν και δεν έφτασαν στο τελικό τραπέζι, στο οποίο οι παίκτες κατατάσσονται με βάση τη σειρά αποκλεισμού. Οι παίκτες συγκεντρώνουν πόντους κατά τη διάρκεια κάθε γύρου με τον εξής τρόπο:

  Πίνακας πόντων του τουρνουά:

  Θέση του παίκτη στο τέλος του γύρουΠόντοι που συγκεντρώθηκαν
  Νικητής 3
  Μεσαία θέση 2
  Τελευταία θέση 1
  Μπόνους επιπέδου 2

  Επεξήγηση:

  1. Νικητής – Όταν ο παίκτης κερδίζει το γύρο – παίρνει 3 ΠΤ.
  2. Μεσαία θέση – Όταν στο τέλος του γύρου, ο παίκτης δεν είναι ούτε πρώτος, ούτε τελευταίος – παίρνει 2 ΠΤ.
  3. Τελευταία θέση – Όταν στο τέλος του γύρου, ο παίκτης είναι στην τελευταία θέση – παίρνει 2 ΠΤ.
  4. Μπόνους επιπέδου – Κάθε φορά που ενεργοποιείται ένα νέο επίπεδο, οι παίκτες που παραμένουν στο παιχνίδι (δηλαδή έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στον πρώτο γύρο του νέου επιπέδου καθώς τους απομένουν μάρκες), παίρνουν 2 ΠΤ.
 11. Κουπόνια: Ορισμένα τουρνουά επιτρέπουν στους παίκτες να δηλώσουν συμμετοχή με κουπόνι, ενώ άλλα έχουν κουπόνια ως μέρος του επάθλου. Η δυνατότητα χρήσης κουπονιών εμφανίζεται στο λόμπι του τουρνουά, στο πεδίο «buy-in». Αν το έπαθλο ενός τουρνουά περιλαμβάνει κουπόνι, αυτό φαίνεται στο πεδίο «συνολικό έπαθλο» και στον πίνακα των επάθλων. Για να δηλώσουν συμμετοχή σε τουρνουά με κουπόνι, οι παίκτες πρέπει να σημειώσουν την αντίστοιχη επιλογή στο παράθυρο επιβεβαίωσης που ανοίγει μετά την επιλογή της εντολής «Συμμετοχή». Κατάλογος των τρεχόντων και των παλαιότερων κουπονιών υπάρχει στο Ταμείο, στην καρτέλα «Τα κουπόνια μου».
 12. Κατάταξη:Ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη το τουρνουά πολλών τραπεζιών και οι παίκτες έχουν ακόμα μάρκες, η κατάταξη γίνεται με βάση τις μάρκες. Μόλις αποκλειστούν οι παίκτες (δηλαδή μείνουν χωρίς μάρκες στο τέλος κάποιου γύρου), κατατάσσονται με βάση τους ΠΤ που συγκέντρωσαν κατά τη συνολική διάρκεια του τουρνουά πολλών τραπεζιών, ανεξάρτητα από το χρόνο συμμετοχής τους. Η τελική θέση στην κατάταξη καθορίζεται μόλις ολοκληρωθεί το τουρνουά πολλών τραπεζιών και δεν μπορεί παρά να βελτιωθεί.
  • Ισοπαλία:Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός παίκτες συγκεντρώσουν τον ίδιο αριθμό ΠΤ κατά τη λήξη ενός τουρνουά πολλών τραπεζιών, μοιράζονται το έπαθλο που αντιστοιχεί στη θέση αυτή.
  • Κατάταξη τελικού τραπεζιού: Η κατάταξη των παικτών που φτάνουν στο τελικό τραπέζι καθορίζεται από τη σειρά με την οποία θα αποκλειστούν (πχ ο πρώτος παίκτης που θα αποκλειστεί από το τελικό τραπέζι θα είναι 4ος και ούτω καθεξής).li>

  * Η προαναφερθείσα πρακτική ισχύει και για περιπτώσεις ισοπαλίας στο τελικό τραπέζι.

 13. Κλείσιμο τραπεζιών:Καθώς προχωράει το τουρνουά πολλών τραπεζιών και αποκλείονται παίκτες, το σύστημα του RummyRoyal κλείνει ορισμένα τραπέζια και μεταφέρει τους παίκτες με τυχαίο τρόπο, ακολουθώντας τους παρακάτω κανόνες:
  • Ελάχιστος μέσος όρος κενών θέσεων
  • Ελάχιστος χρόνος αναμονής για τους παίκτες
  • Ελάχιστος αριθμός μεταφορών παικτών
 14. Αποσύνδεση:
  • Με τη δήλωση συμμετοχής σε τουρνουά πολλών τραπεζιών, οι παίκτες αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη για τον κίνδυνο αποσύνδεσης από το διαδίκτυο ή παρεμβολών στην επικοινωνία ανάμεσα στον υπολογιστή τους και τους διακομιστές (server) του RummyRoyal, την περίπτωση παγώματος του παιχνιδιού και οποιουδήποτε άλλου προβλήματος στον υπολογιστή τους. Εκτός από την περίπτωση κατάρρευσης του διακομιστή, το RummyRoyal δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για καμία αποσύνδεση των παικτών από το διακομιστή.
  • Το RummyRoyal αντιλαμβάνεται ότι ενδέχεται να υπάρξουν αποσυνδέσεις ή παρεμβολές και οι παίκτες θα παραμένουν στο τουρνουά σε λειτουργία Auto-Play (αυτόματο παιχνίδι) μέχρι την επιστροφή ή τον αποκλεισμό τους.
  • Κατάρρευση διακομιστή: Σε περίπτωση κατάρρευσης του διακομιστή, οι παίκτες θα αποζημιωθούν πλήρως για το ποσό του buy-in.
 15. Χρόνος παιχνιδιού: Ζητάμε από τους παίκτες μας να παίζουν με λογική ταχύτητα και για το λόγο αυτό έχουμε σχεδιάσει το σύστημα των τουρνουά πολλών τραπεζιών με τέτοιο τρόπο ώστε ο παράγοντας χρόνος να μην συνυπολογίζεται στην κατάταξη των παικτών.
 16. Auto-Play (αυτόματο παιχνίδι): Σε περίπτωση που οι παίκτες δεν μπορέσουν να ολοκληρώσουν την κίνησή τους εγκαίρως (σε 1 λεπτό), το σύστημα θα τραβήξει αυτόματα ένα φύλλο και θα το απορρίψει. Αυτό ονομάζεται Auto-Play (αυτόματο παιχνίδι).
  Σε περίπτωση που όλοι οι παίκτες ενός τραπεζιού είναι σε λειτουργία Auto-Play, ο γύρος θα συνεχίσει για συνολικά 3 λεπτά. Στο τέλος του χρονικού διαστήματος αυτού, ο γύρος θα τελειώσει και οι μάρκες θα κατανεμηθούν ανάλογα με τα χέρια των παικτών.
 17. Διανομή επάθλων: Μόλις ολοκληρωθεί το τουρνουά πολλών τραπεζιών, κατανέμονται τα έπαθλα με βάση τον σχετικό πίνακα στο λόμπι του τουρνουά. Από προεπιλογή, ο πίνακας στο λόμπι του τουρνουά δείχνει τις 3 πρώτες θέσεις. Για να δείτε την πλήρη λίστα όσον κερδίζουν χρήματα, επιλέξτε «Περισσότερες πληροφορίες» στον πίνακα επάθλων του λόμπι του τουρνουά. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη δομή της αποπληρωμής στα τουρνουά πολλών τραπεζιών, παρακαλούμε μελετήστε τον Πίνακα δομής αποπληρωμής. Οι υποδιαιρέσεις των λεπτών (cents) στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω και προστίθενται στο έπαθλο του νικητή.
 18. Chat αίθουσας παιχνιδιού: Το chat κατά τη διάρκεια των γύρων στα τουρνουά πολλών τραπεζιών επιτρέπεται, αλλά και συνιστάται. Το RummyRoyal διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει αμέσως από το τουρνουά πολλών τραπεζιών, κατά την κρίση του, τους παίκτες που δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες συμπεριφοράς του chat.
 19. Όροι χρήσης: Το σύνολο των όρων χρήσης και παιχνιδιού του RummyRoyal ισχύουν σε κάθε τουρνουά πολλών τραπεζιών. Το RummyRoyal διατηρεί το δικαίωμα να λάβει, κατά την κρίση του, οποιαδήποτε μέτρα εναντίων παικτών που συλλαμβάνονται να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε δραστηριότητα ή μοτίβο παιχνιδιού το οποίο δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους. Οι παίκτες που συλλαμβάνονται να εμπλέκονται σε τέτοιες ενέργειες κινδυνεύουν να χάσουν τα κέρδη τους και να καταργηθεί ο λογαριασμός τους στο RummyRoyal.